Høyring — lov om tomtefeste og forskrift om tomtefeste m.m.

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgiver: Justis- og politidepartementet

Frist 01.03.2006

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 01.03.2006

  • Høyringsfrist: 01.03.2006