Veileder humanitære prinsipper

For å sikre at humanitære prinsipper følges i felt, har Utenriksdepartementet utarbeidet en veileder i samråd med en rekke av organisasjonene vi støtter.

Denne veilederen gir råd og tips om hvordan organisasjonene kan sikre etterlevelse av humanitære prinsipper i ulike faser av innsatsen. Målsettingen med veilederen er å bidra til en felles forståelse av hva som forventes av mottakere av norsk humanitær støtte, i første omgang norske organisasjoner og deres implementerende partnere.

De humanitære prinsippene ligger til grunn for all norsk humanitær innsats. Humanitet, upartiskhet, uavhengighet og nøytralitet er helt nødvendig for å kunne gjennomføre humanitært arbeid, og nå fram til dem som trenger det mest. Imidlertid er det ofte utfordrende å etterleve dette i praksis. Selv om humanitære organisasjoner arbeider på ulike vis, er det viktig at alle har en felles grunnleggende tilnærming. Dette er bakgrunnen for veilederen.

Tilbakemeldingsskjema

Fant du det du lette etter?

Kommentaren inneholder ulovlige tegn! Prøv å fjerne spesialtegn.

Tusen takk for ditt svar!

Alle tilbakemeldinger blir lest, men vi kan ikke svare deg.