Norsk humanitær politikk. Årsrapport 2010

Den humanitære årsrapporten for 2010 gir et overblikk over de viktigste prosessene i norsk humanitær politikk i året som gikk. Dette er den tredje årlige rapport om humanitær politikk som utgis av Utenriksdepartementet. Rapporten omhandler det Norge gjør som humanitærpolitisk aktør i internasjonale fora.

 

(Foto: Istockphoto (Haiti,
februar 2010)  
Norsk humanitær
politikk.
Årsrapport 2010
(pdf)

Den humanitære årsrapporten for 2010 gir et overblikk over de viktigste prosessene i norsk humanitær politikk i året som gikk. Dette er den tredje årlige rapport om humanitær politikk som utgis av Utenriksdepartementet. Rapporten omhandler det Norge gjør som humanitærpolitisk aktør i internasjonale fora.

Rapporten gir også eksempler på resultater som er oppnådd gjennom våre humanitære samarbeidspartnere. Rapporten er et ledd i oppfølgingen av den humanitære strategien og Stortingsmelding nr. 40 (2008–2009) om «Norsk humanitær politikk», som ble behandlet i Stortinget i juni 2009. Den har som formål å bidra til innsyn og åpenhet om resultatene av det norske humanitære engasjementet.

Rapporten er en del av oppfølgningen av Riksrevisjonens undersøkelse av effektiviteten i norsk humanitær bistand fra 2008. Den årlige rapporten om norsk humanitær politikk må ses i sammenheng med Norads resultatrapport som dekker hele bistanden.

Hovedtema i Norads Resultatrapport for 2010 er bistand og konflikt, en meget relevant problemstilling i humanitær sammenheng. En rapport om norsk humanitær politikk kan ha mange innfallsvinkler. I år ønsker vi å introdusere en tredeling av rapporten.