Hverdagsintegrering - Strategi for å styrke sivilsamfunnets rolle på integreringsfeltet 2021-2024

Sivilsamfunnet, og ikke minst frivillig sektor, er limet i små og store fellesskap i samfunnet. Gjennom arbeidet sitt bidrar de til å løse viktige samfunnsoppgaver. Det gjelder også på integreringsfeltet. Den innsatsen som folk gjør i hverdagen for å inkludere flyktninger og innvandrere, er avgjørende for god integrering – hverdagsintegrering.