Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Informasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet om 17. mai 2017

Brev i PDF-format

Det har i den senere tid vært flere angrep og terrorrelaterte hendelser i Europa. Det har blant annet ført til at PST 7. april økte trusselvurderingen i Norge.  Det har vært noen oppslag i media i det siste hvor sikkerheten knyttet til 17. mai-feiringen har vært omtalt. I den forbindelse er det viktig at korrekt informasjon kommer frem. 

Konkrete råd/budskap til publikum

  • Vi oppfordrer alle til å skape en trygg og rolig atmosfære for barna på nasjonaldagen.
  • Alle gjør sitt for at 17. mai skal bli et flott arrangement.
  • Det foreligger pr i dag ingen konkret trussel mot 17.mai-feiringen.
  • Hvis skoler eller 17. mai-komiteer har spørsmål om sikkerheten rundt sitt 17. mai-arrangement, må de ta kontakt med sitt lokale politi.
  • Politiet er der for alle som feirer 17. mai – snakk med dem om det er noe du lurer på.
  • Hvis barna er lurer på noe om sikkerheten rundt 17. mai, er det viktig at de kan snakke med en voksen. Barna må få vite at politiet jobber for at alle skal ha det trygt.
  • Det er forståelig at terrorhendelser kan bidra til at en del er bekymret for at noe skal skje også her, men det er viktig å understreke at politiet passer på slik at både barn og voksne skal føle seg trygge.
  • Dersom det er noe/noen du reagerer på, kontakt politiet på telefon 02800 eller 112.

Hva gjøres i forbindelse med 17. mai? 

Det har som vanlig vært kontakt mellom politiet, 17. mai-komiteen og kommunen i de fleste av landets kommuner, slik at man kan planlegge for en god og sikker feiring av nasjonaldagen. 

Når trusselvurderingen økes, så iverksetter også politiet ekstra tiltak som vil være med på å forebygge. Tiltakene reduserer risikoen for at noe skal inntreffe. 

Alle politidistrikt vil ha forhøyet beredskap på 17. mai slik at de har kortere responstid enn vanlig. Publikum skal være sikre på at politiet gjør alt de kan for å ivareta folkets sikkerhet på nasjonaldagen uansett hvor i landet de er. 

Politiet vil iverksette sikkerhetstiltak som kan innvirke på trafikk og ferdsel for publikum. Noen tiltak er synlige, som mer uniformert politi i gatene, mens andre tiltak ikke vil være synlige for folk flest.   

PST jobber også kontinuerlig med å avdekke farer.  

Om PSTs trusselvurdering  

PST endret vurderingen av hvorvidt en terroraksjon kan komme til å finne sted i Norge fra mulig til sannsynlig. Det at noe er sannsynlig betyr at det er «god grunn til å forvente» at noe kan skje. Dette betyr at det kan være mennesker ute i det norske samfunnet som både har intensjon og kapasitet til å gjennomføre en terrorhandling på norsk jord.  

Basert på det tette samarbeidet som eksisterer mellom PST, det ordinære politiet og andre sentrale samfunnsaktører har man en god oversikt over det som rører seg på ulike arenaer i Norge.  

Politiet iverksetter tiltak som vil være med på å forebygge at hendelser skal inntreffe. Det betyr at selv om sannsynlighetsbegrepet er endret fra mulig til sannsynlig, så vil de iverksatte tiltakene redusere risikoen for at noe skal inntreffe.