Informasjon om endringer i barnevernloven - omsorgen for enslige mindreårige asylsøkere inntil bosetting eller retur

Ved lov av 30. mai 2008 nr. 36 er det gjort endringer i barnevernloven som skal tre i kraft 1. juli 2008. Ved endringene er det innført et nytt kapittel 5A i barnevernloven og vedtatt enkelte endringer i og tilføyelser til dagens bestemmelser.

Ved lov av 30. mai 2008 nr. 36 er det gjort endringer i barnevernloven som skal tre i kraft 1. juli 2008. Ved endringene er det innført et nytt kapittel 5A i barnevernloven og vedtatt enkelte endringer i og tilføyelser til dagens bestemmelser.

Les brevet her