Innspel til stortingsmelding om kultur og næring

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 20.10.2004

Som del av oppfølgingsarbeidet etter Stortinget si handsaming av St. meld nr. 48 Kulturpolitikk fram mot 2014 ( 2002-2003), jf. Innst. S. nr. 155 ( 2003-2004), har Kultur- og kyrkjedepartementet starta arbeidet med ei stortingsmelding om tilhøvet mellom kultur og næring.

I august i år inviterte Kultur- og kyrkjedepartementet ei rekkje aktørar til å kome med innspel til arbeidet med meldinga. Fristen for å kome med innspel var 20. oktober.

Interessa for å medverke til meldingsarbeidet har vore stor, og ei rekkje fylkeskommunar, kommunar, institusjonar og organisasjonar har sendt inn merknader og idear til arbeidet. Departementet har diverre ikkje høve til å svare på innspela, men vi lovar at alle vil bli leste og vurderte i samband med meldingsarbeidet.

Her følgjer dei mottekne innspela.

Advokatfirmaet Steenstrup/Stordrange
Akershus fylkeskommune
Aust-Agder fylkeskommune
Bergen kommune
Bergen Media By
BRAK ( Bergens Rockeaktører)
Danse-og teatersentrum
Dataspillprodusentforeningen
Hedmark fylkeskommune
Foreningen Mjøskryss
Finnmark fylkeskommune
Grammofonartistenes forening
Hordaland fylkeskommune
Kristiandsand kommune
Kunsthøgskolen i Oslo
Lillehammer kommune
Mother Curage, del 2
Nord-Trøndelag fylkeskommune m/ vedlegg
Nordland fylkeskommune
Norsk teater-og orkesterforening
Nifu Step
Nordland fylkeskommune
Norges Bygdekvinnelag
Norsk forfattersentrum
Norsk Form
Norsk institutt for kulturminneforskning
Norsk Jazzforum m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Norsk Rockeforbund m/ vedlegg 1 og vedlegg 2
Norsk Byforum
Norske Kunsthåndtverkere
Rogaland fylkeskommune
Møre og Romsdal fylkeskommune m/ vedlegg
Stavanger kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Riksteatret
Produksjonsnettverk for elektronisk kunst
Utsmykkingsfondet for offentlige bygg
Vestfold fylkeskommune m vedlegg