Innspill til revidering av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen ber om innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.

Status: På høring

Høringsfrist: 15.09.2017