Instruks GI-05/2024 – konsekvenser av søknad om oppholdstillatelse på nytt grunnlag når søkeren allerede har oppholdstillatelse i Norge