Instruks GI-06/2021 – Tillegg 1 til GI-04/2021 - Overføring til Norge av lokalt personell som har vært ansatt av Forsvaret eller Norges ambassade i Afghanistan ved avslutning av Resolute Support Mission (RSM)

GI-06/2021 - Tillegg 1 til instruks GI-04/2021 - Overføring til Norge av lokalt personell som har vært ansatt av Forsvaret eller Norges ambassade i Afghanistan ved avslutning av Resolute Support Mission (RSM).pdf