Instruks GI-09/2023 – Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a, kvinner og jenter fra Afghanistan

Instruks GI-09/2023 – Utlendingsloven § 28 første ledd bokstav a, kvinner og jenter fra Afghanistan.pdf