Instruks GI-11/2023 – Utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e – opphør og tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse på grunn av utvisning etter straffedom

Instruks GI-11/2023 – Utlendingsloven § 37 første ledd bokstav e – opphør og tilbakekall av flyktningstatus og oppholdstillatelse på grunn av utvisning etter straffedom.pdf