Instruks GI-13/2023 Tilpasninger av ordningen for frivillig tilbakevending for medisinsk evakuerte ukrainere (medevac-pasienter)

Instruks GI-13/2023 Tilpasninger av ordningen for frivillig tilbakevending for medisinsk evakuerte ukrainere (medevac-pasienter).pdf