Instruks GI-15/2021 – Forlenging og justering av midlertidig instruks til politiet vedrørende evakuering fra flyplassen i Kabul

Instruks GI-15/2021Forlenging og justering av midlertidig instruks til politiet vedrørende evakuering fra flyplassen i Kabul.pdf