Invitasjon til å kome med innspel til regjeringa sitt fornyingsarbeid

Publisert under: Regjeringen Stoltenberg II

Utgjevar: Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Høringsfrist: 1. september 2006

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: