Invitasjon til ordførere på Helgeland og fylkesrådsleder i Nordland fylke

Som tidligere varslet vil jeg besøke Helgeland i forbindelse med Helgelandssykehuset og Helse Nord sitt arbeid med å tilrettelegge for framtidens spesialisthelsetjenestetilbud på Helgeland. Jeg vil besøke dagens tre sykehus og ha et møte med ordførere i alle kommuner.

Jeg inviterer derfor til et møte i Mosjøen den 15. november kl. 16.00 - 17.15, i kantinen ved Helgelandssykehuset Mosjøen, Vefsenvegen 25.
I møtet ønsker jeg å høre alle kommunene ved ordførere. Det settes av tre minutter til hver kommune. I de tilfeller grupper av kommuner/ordførere ønsker å samle seg, gis det mer taletid. Plassen er begrenset slik at jeg ber om at det kun er ordførere som stiller.

Av hensyn til den praktiske gjennomføringen av møtet ber vi om tilbakemelding på hvem som kommer. Vi ber også om at kommuner som skal holde innlegg på vegne av flere kommuner gir en tilbakemelding om dette. Tilbakemeldingen sendes til mos@hod.dep.no innen 9. november 2022.

Helgelandsykehuset og Helse Nord blir invitert ved styreleder og administrerende direktør, og fylkesrådsleder i Nordland vil også bli invitert til møtet.

Med hilsen

Ingvild Kjerkol

Adresseliste:

Alstahaug kommune
Bindal kommune
Brønnøy kommune
Dønna kommune
Grane kommune
Hattfjelldal kommune
Hemnes kommune
Herøy kommune
Leirfjord kommune
Lurøy kommune
Nesna kommune
Nordland fylkeskommune
Rana kommune
Rødøy kommune
Sømna kommune
Træna kommune
Vefsn kommune
Vega kommune
Vevelstad kommune

Kopi:

Helse Nord RHF
Helgelandssykehuset HF