Norsk humanitær politikk - rapport om aktiviteter i 2009

Humanitær bistand, fredsbygging og menneskerettigheter er ett av de fem hovedsporene i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Kjernen i humanitær innsats er å redde enkeltmenneskers liv, lindre nød og sikre menneskelig verdighet uten diskriminering av noen art.

Humanitær bistand, fredsbygging og menneskerettigheter er ett av de fem hovedsporene i norsk utenriks- og utviklingspolitikk. Kjernen i humanitær innsats er å redde enkeltmenneskers liv, lindre nød og sikre menneskelig verdighet uten diskriminering av noen art. Oppfølgingen av disse målene er en sentral del av norsk engasjementspolitikk.

Denne rapporten gir et tverrsnitt av det som er oppnådd i den humanitære bistanden og i det humanitære diplomatiet i 2009 innenfor de ulike satsingsområdene.

Norsk humanitær politikk - rapport 2009Norsk humanitær politikk - rapport om aktiviteter i 2009 (pdf)