Justispolitisk oversikt

Pr.oktober 2006

Etter at flertallsregjeringen har sittet med makten i ett år er det naturlig å summere opp. En samlet oversikt over det justisminister Knut Storberget karakteriserer som en aktiv og helhetlig justispolitikk finner du på våre nettsider. Rapporten vil bli oppdatert med jevne mellomrom.

Justispolitisk oversikt

Etter at flertallsregjeringen har sittet med makten i ett år er det naturlig å summere opp. En samlet oversikt over det justisminister Knut Storberget karakteriserer som en aktiv og helhetlig justispolitikk finner du på våre nettsider. Rapporten vil bli oppdatert med jevne mellomrom.

Les rapporten her.