Kartlegging av organisatoriske og styringsmessige utfordringer i jernbanesektoren

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har KPMG utarbeidet en rapport om organisatoriske og styringsmessige utfordringer i jernbanesektoren.

Som ledd i gjennomgangen av jernbanesektorens organisering og selskapsstruktur, ble KPMG i januar 2023 engasjert av Samferdselsepartementet til å gjennomføre en ekstern kartlegging av  utfordringer i jernbanesektoren. 

Samferdselsdepartementet har lagt opp til en trinnvis arbeidsprosess. Kartleggingen har derfor ha en eksplorativ/utforskende tilnærming og danne grunnlaget for eventuelle tiltak i neste trinn. Resultatet av kartleggingen er samlet og oppsummert i denne rapporten.

Les rapporten (pdf)