Kommentarar til målbruksstatistikken for departementa i perioden 1997-2000, Tabell 4

Tabell 4: Nynorskprosent rekna etter sidetal i stortingsdokument frå dei ulike departementa i fireårsperioden 1997-2000

Tabell 4: Nynorskprosent rekna etter sidetal i stortingsdokument frå dei ulike departementa i fireårsperioden 1997-2000

Samla sidetal 1997-2000

Nynorskprosent 1997-2000

Arbeids- og administrasjonsdepartementet

2019

8,2

Barne- og familiedepartementet

1754

5,9

Finansdepartementet

7897

8,4

Fiskeridepartementet

1195

21,2

Fosvarsdepartementet

1146

7,4

Justisdepartementet

4811

3,5

Kyrkje,- utdannings og forskingsdepartementet

2909

48,2

Kommunal- og regionaldepartementet

3519

20,5

Kulturdepartementet

1382

23,4

Landbruksdepartementet

1545

49,7

Miljøverndepartementet

1910

19

Nærings- og handelsdepartementet

2262

3,1

Olje- og energidepartementet

2144

1,8

Samferdsledepartementet

2138

12,2

Sosial- og helsedepartementet

5922

10,9

Utanriksdepartementet

4293

16,2

Statsministerens kontor

5

0

Sum

46 851

14,4