Kommunal oppgavedifferensiering

Oversikt og status fra forsøkskommunene

Kommunal oppgavedifferensiering

Oversikt og status fra forsøkskommunene

Forord

AGENDA har fått i oppdrag av Kommunal- og regionaldepartementet å evaluere erfaringene og resultatene med ti forsøk med oppgavedifferensiering i kommunene. Forsøkene ble satt i gang 1. januar 2004 og varer fram til 31. desember 2007. Det er vedtatt at ett av forsøkene skal videreføres til 2009.

Første rapport fra prosjekt var en prinsipiell drøfting av generalistkommunesystemet og et system med differensiert oppgavefordeling, som ble levert i april 2005.

Andre delrapport legges med dette fram og inneholder en oversikt over de pågående forsøkene, med vekt på å beskrive forsøkenes mål og intensjoner, det formelle innholdet, status for implementeringen det første året, og en konkretisering av sentrale kartleggings- og evalueringstemaer for det videre arbeidet. Rapporten danner utgangspunktet for den nærmere resultatevalueringen som skal rapporteres i 2006.

Rapporten er skrevet av Tor Dølvik i samarbeid med Geir Vinsand.

Sandvika, august 2005
AGENDA Utredning & Utvikling AS