Kommunale IKT-tjenester - muligheter for mer effektiv drift

Norske kommuner har i dag en høy grad av samarbeid om IT-tjenester. Det finnes et femtitalls IKT-samarbeid som organiserer IT-drift og tjenesteleveranser. Det er imidlertid grunn til å tro at det fortsatt finnes et økonomisk potensiale for større grad av fellesdrift mellom norske kommuner.

Rapporten er skrevet av Nexia Management Consulting på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.