Kommunesektorens pensjonsutgifter

Rapport fra arbeidsgruppe med representanter fra staten og kommunesektoren

Arbeidsgruppen har vurdert de ulike elementene som påvirker pensjonskostnadene til kommuner og fylkeskommuner, og hvordan de skal behandles i forhold til det økonomiske opplegget i kommunesektoren.

Kommunesektorens pensjonsutgifter. Rapport fra arbeidsgruppe med representanter fra staten og kommunesektoren (PDF)