Konsekvensvurdering av områder for havbruk til havs

I denne kongelige resolusjonen foreslår fiskeri- og havministeren at områdene «Norskerenna sør», «Frøyabanken nord» og «Trænabanken» skal konsekvensvurderes for havbruk til havs.