Konseptvalgutredning for E39 Bergsøya - Valsøya

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen lagt fram konseptvalgutredning (KVU) for E39 Bergsøya - Valsøya. Utredningen omfatter strategier for utvikling av denne vegstrekningen fram mot 2040.

Les utredningen her (pdf)