Konseptvalgutredning for E39 Ålesund – Bergsøya

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen lagt fram konseptvalgutredning (KVU) for E39 Ålesund – Bergsøya. Utredningen omfatter strategier for utvikling av denne vegstrekningen fram mot 2040.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen lagt fram konseptvalgutredning (KVU) for E39 Ålesund – Bergsøya. Utredningen omfatter strategier for utvikling av denne vegstrekningen fram mot 2040.

Les utredningen her (pdf)