Konseptvalgutredning (KVU): E134 Kongsberg - Gvammen

Konseptvalgutredning (KVU) for E134 Kongsberg - Gvammen, utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet.

Konseptvalgutredning (KVU): E134 Kongsberg - Gvammen

Les rapporten (pdf)

Se også KS1-rapport for prosjektet