Kostnadsanalyse desember 2021 bredbåndsdekning i ulike varianter

Analyse for KMD

AnalysysMason har på vegne av Kommunal og moderniseringsdepartementet gjennomført en kostnadsanalyse av bredbåndsutbyggingder det ikke finnes dekning i dag. Dette dokumentet oppsummerer resultatene fra arbeidet.

Les hele analysen her(PDF)