Kriteriedata for kommuner og fylkeskommuner 2003

Kriteriedata for kommuner og fylkeskommuner 2003

I uke 34 ble kriteriedata som vil ligge til grunn for rammetilskuddet til (fylkes) kommunene i 2003 sendt ut. Via linkene nedenfor kan du komme til kriteriedatabrevet m/vedlegg. I tillegg er det lagt ut en link til befolkningstall pr 01.01.02.

Ved behandlingen av kommuneproposisjonen for 2003 (St.prp. nr 64 (2001-2002)) vedtok Stortinget at innbyggertilskuddet, inkludert utgiftsutjevning og inntektsutjevningen, skal baseres på befolkningstall pr 01.01 i budsjettåret (i stedet for 01.01.året før budsjettåret). Dette betyr at innbyggertilskuddet for 2003 vil være basert på befolkningstall pr 01.01.03.

Befolkningstall pr 01.01.03 foreligger ikke når statsbudsjettet (og Grønt hefte) legges frem 3.oktober d.å. I Grønt hefte presenteres det derfor kun et foreløpig innbyggertilskudd m/utgiftsutjevning til den enkelte (fylkes) kommune. Det foreløpige innbyggertilskuddet vil være basert på befolkningstall pr 01.01.02. Endelig innbyggertilskudd basert på befolkningstall pr 01.01.03 presenteres i juni måned i budsjettåret.

Det er kun innbyggertilskuddet som vil baseres på nyere befolkningstall f.o.m. 2003. Regionaltilskuddet, Nord-Norgetilskuddet og storbytilskuddet vil være basert på befolkningstall pr 01.01. året før budsjettåret, det vil si at tilskuddene vil være basert på befolkningstall pr 01.01.02 i 2003.

Kommuner

Fylkeskommuner