KS1-rapport om Kongsvingerbanen

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Dovre Group og TØI gjennomført en ekstern kvalitetssikring (KS1) av Jernbanedirektoratets konseptvalgutredning (KVU) om utviklingen av transporttilbudet på Kongsvingerbanen.

Les KS1-rapporten her.

Les nyhetssak om konseptvalgutredningen og selve KVU-en på Jernbanedirektoratets nettside.