KSP-rapport nr. 1 for Modernisering av IKT i NAV

Konsulentselskapet Metier har levert sin endelige rapport hvor de som ekstern kvalitetssikrer vurderer Arbeids- og velferdsdirektoratets planer for å videreføre IKT-moderniseringsprogrammet i NAV.

Enkelte avsnitt i rapporten gjelder kontraktsmessige forhold, og er derfor sladdet og unntatt offentlighet etter offentleglova § 15 andre ledd.

Rapporten

Les rapporten her (PDF)