Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for E6 Fauske - Mørsvikbotn

På oppdrag fra Finansdepartementet og Samferdselsdepartementet har DNV GL AS, Samfunns- og næringslivsforskning AS og ÅF Advansia AS gjennomført kvalitetssikring av konseptvalgutredningen (KVU) for E6 Fauske - Mørsvikbotn.

Les rapporten (pdf).