Kvalitetssikring (KS1) av konseptvalgutredning for InterCity-strekningene

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt utført ekstern kvalitetssikring (KS1) av Jernbaneverkets konseptvalgutredning (KVU) for InterCity-strekningene.

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Dovre Group og Transportøkonomisk institutt utført ekstern kvalitetssikring (KS1) av Jernbaneverkets konseptvalgutredning for InterCity-strekningene.

Les rapporten (pdf)

Mer om InterCity-strekningene hos Jernbaneverket