Kvalitetssikring (KS1): E39 Skei - Valsøya

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet og Finansdepartementet har Terramar AS og Oslo Economics AS utført kvalitetssikring av konseptvalg for E39 Skei - Valsøya.

Les rapporten (pdf)

Se også: Overbygningsdokument for E39 Skei-Valsøya