KVU - Konseptvalgutredning E39 Søgne – Ålgård

Utredningen tar for seg ”mulige strategier for å møte transportnettbehovet fram mot år 2040”. Utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og den skal være grunnlag for regjeringens beslutning om videre planlegging.

""Utredningen tar for seg ”mulige strategier for å møte transportnettbehovet fram mot år 2040”. Utredningen er utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, og den skal være grunnlag for regjeringens beslutning om videre planlegging.

Konseptvalgutredning E39 Søgne – Ålgård (pdf)