KVU E6 Høybuktmoen - Kirkenes

På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen utarbeidet rapporten "KVU E6 Høybuktmoen – Kirkenes".

Rapporten er en konseptvalganalyse (KVU) og beskriver mulige strategier for lokalisering av stamnetthavn i Kirkenes, med vegtilknytning.

Les rapporten her