Kystmiljø og oppdrett 2005

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Fiskeri- og kystdepartementet

Havforskningsinstituttets rapport Kystmiljø og oppdrett 2005. Utgitt den 12. mai 2005.

Kystmiljø og oppdrett 2005Kystmiljø og oppdrett

Havforskningsinstituttets rapport Kystmiljø og oppdrett 2005. Utgitt den 12. mai 2005.