Lansering av handlingsplan for gjeldslette

Regjeringens nyehandlingsplan om gjeldslette for utvikling ble lansert på et seminar i Oslo 13. mai. (13.05.04)

Lansering av Handlingsplan om gjeldslette

Regjeringens nye gjeldsplan ble presentert på et seminar i Oslo 13. mai 2004.

I panelet satt fra venstre ekspedisjonssjef Nils Haugstveit (UD), professor Karl-Ove Moene (Universitetet i Oslo), utviklingsminister Hilde Frafjord Johnson (UD) og koordinator Silje Hagerup (Aksjon Slett U-landsgjelda).

Rapporten vil bli offisielt lansert på den internasjonale gjeldsbevegelsens gjeldslettedag (World Dept Day) søndag 16. mai. (PDF-format)