Lokalmedier, lokaldemokrati og kjønnslikestilling i en ny tid

Rapporten ”Lokalmedier, lokaldemokrati og kjønnslikestilling i en ny tid” konstaterer at de lokale papiravisene fortsatt er det viktigste mediet i lokaldemokratiet og at kvinnelige lokalpolitikere er underrepresenterte som kilder. Rapporten er bestilt i forbindelse med KRDs prosjekt Utstillingsvindauge for kvinner i lokalpolitikken.