Lov om endringer i EØS-høringsloven

Lovvedtak 8 (2015–2016) Lov om endringar i EØS-høringsloven (elektronisk administrativt samarbeid

Loven skal motvirke ulovlige handelshindringer og bidra til fri bevegelighet i EØS' indre marked for varer og informasjonssamfunnstjenester, og etableringer av slike tjenester, gjennom elektronisk administrativt samarbeid og et system for europeisk meldeplikt (EØS-høring) for forslag til tekniske regler. §

Se loven på lovdata.no