Lov om gjennomføring av straff mv. (straffegjennomføringsloven)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Justis- og politidepartementet