Lov om universiteter og høyskoler (2005)

Publisert under: Regjeringen Bondevik II

Utgiver: Kulturdepartementet

Lov om universiteter og høgskoler

Klikk her for lenke til Lovdata