Lov om universiteter og høyskoler (2005)

Lov om universiteter og høgskoler

Klikk her for lenke til Lovdata