Lover og regler for Olje og Gass

Nedenfor er en oversikt over sentrale lover og forskrifter på olje og gass-avdelingens fagområde:

Petroleumsvirksomhet

Lov av 18. august 2006 nr. 61 om beredskapslagring av petroleumsprodukt i fulltekst hos Lovdata.

Forskrift om beredskapslagring av petroleumsprodukt trådte i kraft 2. september 2006 i fulltekst hos Lovdata.

Lov om petroleumsvirksomhet i fulltekst hos Lovdata

Forskrift til lov om petroleumsvirksomhet i fulltekst hos Lovdata

Lov om Statens petroleumsfond i fulltekst hos Lovdata

Lov om statens petroleumsforsikringsfond i fulltekst hos Lovdata

Petroleumsskatteloven i fulltekst hos Lovdata

Fjerningsutgiftsfordelingsloven i fulltekst hos Lovdata

Forskrift om Petroleumsregisteret i fulltekst hos Lovdata

Annen særlig relevant lovgivning

Vedtak om delegering av myndighet til Oljedirektoratet

Forvaltningsloven i fulltekst hos Lovdata

Lov om offentlighet i forvaltningen i fulltekst hos Lovdata

Forurensningsloven i fulltekst hos Lovdata

Plan og byggingsloven i fulltekst hos Lovdata

Lov om arbeidsvern og arbeidsmiljø i fulltekst hos Lovdata

Konsesjonsverk

Standard samordningsavtaler  /  Attatchment D - Accounting Agreement (Standard samordningsavtaler)

Konsesjonsverk

Les mer om relevant regelverk hos Oljedirektoratet