Lys på stedet

Utendørsbelysning i byer og tettsteder

God utendørsbelysning gjør byene og tettstedene våre triveligere, tryggere og mer tilgjengelige. Dessuten gir riktig lysbruk også mulighet til å spare penger.

NB! Deler av veilederen er utdatert. Dette gjelder særlig kapittel 4, 6 og 8. Kommunal- og distriktsdepartementet tar sikte på å lage en temaartikkel om god lysplanlegging på regjeringen.no i løpet av 2023.

Målet for denne veilederen er å vekke interesse for bruk av utendørsbelysning i utvikling av norske byer og tettsteder, og i energi- og klimaarbeid.

Samtidig ønsker vi å inspirere kommunene til å lage gode lysplaner og gjennomføre konkrete prosjekter.

Gjennom helhetlig lysplanlegging vil kommunene kunne oppnå tre store gevinster: mer attraktive og trygge steder, redusert energiforbruk og klimautslipp, samt økonomiske besparelser.

Utgitt av: Miljøverndepartementet, Samferdselsdepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet.

For bestilling av trykte publikasjoner ta kontakt med lageret på Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) på telefon: 22 24 20 00 eller e-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no