M-1/2011 - Rundskriv næringsutvikling 2011

Midlar til bygdeutvikling 2011 - Løyving på fylkesnivå Midlar til frukt- og bærproduksjon-reiseliv og kulturlandskap på vestlandet Midlar til prosjektet mat langs nasjonale turistveier Midlar til oppfølging av tiltak i regionale handlingsprogram for økologisk landbruk 2011- tildeling på fylkesnivå

Midlar til bygdeutvikling 2011 - Løyving på fylkesnivå.
Midlar til frukt- og bærproduksjon-reiseliv og kulturlandskap på vestlandet.
Midlar til prosjektet mat langs nasjonale turistveier.
Midlar til oppfølging av tiltak i regionale handlingsprogram for økologisk landbruk 2011- tildeling på fylkesnivå.