M-21/2000 - Forskrift om skogavgift for 2001

R-910 (20.12.2000)

Rundskriv
M-21/2000
R-910

Før utskrift:
Klikk på "Utskriftsvisning" i høyre bildekant

Saksnr. 2000/02918

20.12.2000


Link til forskriften

Til

Fylkesmennene
Norges Skogeierforbund
NORSKOG
Statens Landbruksforvaltning

Forskrift om skogavgift for 2001

Landbruksdepartementet har i dag fastsatt “Forskrift om skogavgift for 2001”.Forskriften har samme innhold som tilsvarende forskrift for 2000, som ble fastsatt 31. januar 2000.

Vedlagt følger noen eksemplarer av forskriften. Departementet skal be om at fylkesmennene orienterer videre til kommunene.

Med hilsen

Oluf Aalde

Henrik Valeur
Ønsker du å bestille, send oss en mail eller fax.
Du kan også bestille pr. telefon.
E-post: postmottak@lmd.dep.no
Telf: 22 24 91 61
Faxnr: 22 24 95 55