Målbok for idrettsanlegg 2021 - Svømming (V-1029 B)

Konkurransebasseng, treningsbasseng, opplæringsbasseng, stup, vannpolo og undervannsrugby.