Målbok for idrettsanlegg - Friidrett (V-1039)

Friidrett er en idrett hvor resultatene skal bestemmes med en nøyaktighet på tusendeler eller millimeter. Kravene til konkurranseområdene og utstyr som skal brukes er derfor svært detaljerte og og strenge.

Målbok for idrettsanlegg - Friidrett (V-1039) (.pdf)