Målform i grunnskolen - høyring

KUF har sendt ut på høyring framlegg til justeringar av forskrifta til Opplæringslova som gjeld rådgjevande røysting om målform i grunnskolen.

Status: Ferdigbehandlet

Høyringsfrist: 26.10.2001

Kyrkje-, utdannings- og forskingsdepartementet sende 4. juli ut på høyring framlegg til justeringar av kapittel 9 i forskrifta til Opplæringslova som gjeld rådgjevande røysting om målform i grunnskolen. (§9 i forskrift til Opplæringslova, §2-5, sjuande ledd i Opplæringslova).