Mangfoldig marked: Prostitusjonens omfang, innhold og organisering

I november 2008 vedtok Stortinget å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester. For å kunne vurdere om loven lever opp til politikernes ambisjoner, uten at den samtidig rammer prostituerte, er det viktig å skape kunnskap om situasjonen før loven trer i kraft. På bakgrunn av dette har Justis- og politidepartementet bestilt en kartlegging av prostitusjon i Norge fra Fafo.

Last ned rapporten i pdf-format her.
Last ned rapporten i pdf-format her.

I november 2008 vedtok Stortinget å kriminalisere kjøp av seksuelle tjenester. Det nye forbudet er ment å redusere det norske prostitusjonsmarkedet ved å påvirke handlinger og holdninger. For å kunne vurdere om loven lever opp til politikernes ambisjoner, uten at den samtidig rammer prostituerte, er det viktig å skape kunnskap om situasjonen før loven trer i kraft. På bakgrunn av dette har Justis- og politidepartementet bestilt en kartlegging av prostitusjon i Norge fra Fafo.

Rapporten ”Mangfoldig marked: Prostitusjonens omfang, innhold og organisering” beskriver og analyserer kjennetegn ved prostitusjonsmarkedet i Norge i dag, og hvordan livet i prostitusjonen oppleves for kvinner som selger seksuelle tjenester.